Vi har fyra stycken stora Ivecobussar som är som rullande verkstäder.

Vi är noga med att följa gällande miljöregler, därför strävar vi efter att hålla våra bussar i trim. Vidare brukar vi byta ut minst en buss vartannat år för att på så sett förnya parken.

I våra bussar har vi alla verktyg och de vanligaste reservdelarna.

Servicebuss